Iedereen hoort erbij

Opleiding voor (zorg)leerkrachten, directie en schoolteam

Van buitensluiten naar binnensluiten

Elke klas en elke school is een eigen systeem met een unieke dynamiek. In het systeem heeft iedereen zijn rol. Het is belangrijk om jouw rol te kennen en ze ook te kunnen vervullen.

  • Wil je ontdekken wat jouw precieze rol in het school- en klassysteem is?
  • Wil je weten hoe je daadwerkelijk je plaats inneemt in het systeem?
  • Wil je ervaren hoe de rol van je collega’s, leerlingen of hun ouders aanvoelt, zodat je inlevingsvermogen en respect voor hen verhogen?
  • Wil je pestgedrag kunnen ontrafelen en achterhalen waarom zowel de pestende als gepeste leerling worstelt met zijn plaats in het systeem, zodat je opnieuw balans kunt brengen?
  • Wil je meer verbinding creëren met je collega’s, je leerlingen en hun ouders?

In deze praktijkgerichte opleiding voor directies, leerkrachten, kleuterleiders en zorgverleners in een schoolteam krijg je inzicht in het klas- en schoolsysteem, zodat er een sterkere verbinding ontstaat.

Bij De Sprankelwijze School maken we het verschil door opleiding te geven in kleine groepen, zodat ervaringsuitwisseling en praktijkgerichte oefeningen de hele dag centraal kunnen staan. Zo haal je het meest uit de tijd die je investeert in de opleiding.

Hoe verloopt deze opleiding?

Met praktische systemische oefeningen gaan we na of elke persoon in het systeem de juiste plaats inneemt of kan innemen. Naast inzichten uit het systeemwerk gebruiken we in deze opleiding zeer praktische en ervaringsgerichte oefeningen, die ondersteunend werken om krachtiger in je rol te staan en te ervaren hoe het voelt in de rol van anderen. Door in verschillende rollen te staan, beleef je het schoolgebeuren op een andere manier. Als je kunt openstaan voor de beleving van anderen, ontstaat er meer openheid, begrip en respect tussen alle betrokken personen.
In het systeemwerk zijn er drie basisprincipes en die staan ook centraal in de opleiding:

  • Iedereen hoort erbij.
  • Ieder lid van het systeem neemt een eigen plaats in.
  • Er is een balans tussen geven en ontvangen.

Wat bereik je met deze opleiding?

Na deze opleiding weet je wat jouw plaats of rol in het systeem is en hoe je die ten volle kunt innemen. Je kunt je ook inleven in de rol van anderen, waardoor je empathischer en respectvoller communiceert en handelt, zowel naar collega’s als naar leerlingen en ouders toe. Op deze manier werkt iedereen optimaal samen, ontstaat er meer verbinding en komen jullie samen tot goede resultaten bij leerlingen. Want op school telt niet alleen de pure kennisoverdracht, maar ook de (sociale) manier waarop kennis wordt overgedragen en er samen naar het welzijn van de leerling wordt gestreefd. Het resultaat van deze opleiding? Meer openheid, rust, respect, acceptatie en collegiale samenwerking.

Praktische info

De opleiding vindt plaats van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee, versnaperingen en lunch zijn voorzien.

Wil je de kracht van systeemdenken ontdekken voor je klas of school?

sterren-kleinElk kind is een
ander soort bloem.
Allemaal samen
maken ze de wereld
tot een prachtige tuin.

Voor je collega’s die ook willen sprankelen bieden we