Een systemische blik op een schoolsituatie

Individuele begeleiding

Krijg inzicht in de onderliggende dynamiek van een schoolsituatie

We behoren allemaal tot een systeem. Niet alleen een familiesysteem, waarin we een rol opnemen als ouder, kind, kleinkind, broer of zus. Maar ook binnen een schoolsysteem, door onze rol als (zorg)leerkracht of (adjunct)directeur. En zoals in elk systeem dat in beweging is, kan ook een schoolsysteem uit balans geraken.

  • Is jouw rol binnen het schoolsysteem duidelijk voor jou en voor anderen?
  • Vul je misschien onbewust (ook) een andere rol in, waardoor er een disbalans is ontstaan?
  • Geef je te veel en ontvang je weinig, of omgekeerd?
  • Zijn er gebeurtenissen uit het verleden die een impact hebben op jouw rol vandaag?
  • Loop je tegen een specifieke schoolsituatie aan, zoals drukke leerlingen, een gedemotiveerde klas, pest- of spijbelgedrag of moeizame contacten met ouders?

In deze vorm van individuele begeleiding maken we samen een individuele opstelling. Zo komen we de oorzaken van een onevenwicht op het spoor. Zo’n onevenwicht in het systeem toont zich meestal in de bovenstroom en is onzichtbaar in de onderstroom, terwijl net daar de oplossing ligt om beweging te creëren en de spanning die ontstaan is weg te werken.

Hoe werkt een individuele opstelling?

Bij een individuele opstelling gaat het vooral over inzicht krijgen, ervaren en beleven. Waarom gebeurt iets? Wat speelt er nu echt? En is dat wel wat je dacht dat er speelde? Met een opstelling brengen we de onderliggende dynamiek van een specifieke situatie in kaart. We kijken er met een systemische blik naar en gebruiken daarvoor creatieve tools, zoals poppetjes en matjes, en verschillende praktische methoden en Spiegelogie.

In het systeemwerk zijn er drie basisprincipes en die staan ook centraal in deze individuele begeleiding:

  • Iedereen hoort erbij.
  • Ieder lid van het systeem neemt een eigen plaats in.
  • Er is een balans tussen geven en ontvangen. 

Wat bereik je met een individuele opstelling?

Dankzij de inzichten die je haalt uit een individuele opstelling, voel je eerst een grote opluchting. De puzzel lijkt beter in elkaar te passen. Daarna voel je je vrijer en sta je meer in je eigen kracht binnen de rol die je hebt in het schoolsysteem. Dat leidt tot meer voldoening en plezier in je werk.

Wil je via een individuele opstelling inzicht krijgen in de onderliggende dynamiek van een bepaalde schoolsituatie én in jouw rol binnen het schoolsysteem?

sterren-klein
Als je kijk op de dingen verandert,
veranderen de dingen waar je naar kijkt (W. Dyer)

Voor je collega’s die ook willen sprankelen bieden we