De Sprankelboom

Een hecht team van moeder
en twee dochters

Klárika

(een Hongaarse naam die ‘helder’ of ‘schitterend’ betekent)

Coachingpraktijk en opleidingscentrum

Piroska

(een Hongaarse naam, die ‘oeroud’ betekent)

De Sprankelboom coachingpraktijk en opleidingscentrum

Audrey

(een Engelse naam die ‘nobele kracht’ betekent)

Wat doet mij sprankelen?

Klárika: “Mijn kinderen en kleinkinderen geven mij elke dag opnieuw vreugdevolle sprankels. Ze zijn mijn spiegels en dus ook mijn beste leermeesters.

Tijdens een wandelcoaching of in mijn praktijk vind ik het mooi om te zien hoe mensen openbloeien en er opnieuw sprankels in hun ogen zichtbaar zijn, zodra iets helder en zonneklaar voor hen is.

Zwemmen met dolfijnen en walvissen in de Stille Oceaan opende mijn hart. De vreugdevolle sprankels die ze mij gaven, heb ik voor altijd in mijn hart gesloten.”

Piroska: Ik sprankel dankzij de mensen die ik begeleid. 

In mijn vrije tijd zorgen muziek, reizen en mijn familie voor de fijne sprankels in het leven. Mijn neefjes hebben een bijzonder plekje veroverd in mijn hart.

Ik sprankel voluit als ik dans, want dan sta ik volledig in contact met de muziek en stroomt alles. Ik gaf jarenlang dansles in oude Cubaanse dansstijlen en vond het fantastisch om mijn passie te delen met anderen en hen in hun kracht te zetten via dans en muziek.

Audrey: Mijn twee lieve zonen.

Mijn intense job als coach.

Mijn tijd tussen de dolfijnen en walvissen.

Dat zijn de drie zaken die mij echt doen sprankelen. Mijn gezin geeft me een gevoel van warmte en rijkdom. Maar ook zien hoe de kinderen en volwassenen die ik coach plots op een andere manier naar iets kijken en tot inzichten komen, maakt me oprecht blij. En als ik zwem tussen dolfijnen en walvissen, voel ik me weer kind. Dan kom ik thuis.

Waar zitten mijn wortels?

Klárika:Dankzij de verbinding met mijn familie kan ik in het leven staan als een mooie, bloeiende boom. Een boom met veerkracht die reikt naar het licht om te kunnen groeien. Een boom met vele kwaliteiten en sterke wortels die buigzaam is om stormen op te vangen.

Mijn drie prachtige dochters versterken de familieboom met sprankelende levenskracht. Elk vanuit hun eigen talent en persoonlijkheid.”

Piroska: Het leven heeft me veel geleerd over wie ik ben en wie ik wil zijn. Ik zoek de balans tussen tijd voor mezelf en tijd voor anderen. Hoe beter ik mezelf ken en die balans opzoek, hoe sterker mijn wortels en de band met mijn familie. En hoe meer wortels ik krijg, hoe meer takken en bladeren mijn kruin krijgt, waardoor ik bloei, groei, mijn kwaliteiten ontwikkel en in de wereld durf zetten.

Samen met mijn zus en moeder streef ik ernaar om ook onze praktijk stevige wortels te geven en zo de kans te bieden om een mooie boom te worden.

Audrey: Ik zie mezelf als een boom met heel veel takken. En ik probeer de wortels zo sterk te maken, dat de boom trots rechtop kan blijven staan. Dat is een voortdurende zoektocht naar de balans tussen gezin, werk, tijd voor mezelf, me inzetten voor de praktijk, blijven bijleren en telkens nieuwe doelen stellen. Dat is voor mij een boeiende reis die ik elke dag met plezier opnieuw aanvat.

Waaruit haal ik mijn kracht?

KlárikaVanuit een intuïtief innerlijk gevoel en creativiteit zet ik mijn ideeën om in de praktijk. Deze daadkracht is ontstaan vanuit mijn levenservaring en de soms moeilijke fasen in mijn leven. Daarin ontdekte ik ook de mooie geschenken die eruit voortvloeiden, waardoor mijn draagkracht en veerkracht sterker werd.

Piroska: Ik heb moeten leren dat mijn sensitiviteit een kracht is, een zegen zelfs, die veel kwaliteiten met zich meebrengt. Zoals het goed aanvoelen van mensen en situaties. Ik voel de vraag achter de vraag, en het verhaal achter het verhaal. Mijn sensitiviteit is een groot voordeel voor mijn werk, zeker bij de coaching van hooggevoelige kinderen en ouders.

Audrey: Mijn hooggevoeligheid beschouw ik als een grote kracht. Ik voel heel snel dingen aan. Een enorm voordeel als je zoals ik voortdurend met mensen werkt. Ervaringen opdoen staat centraal in mijn leven. Ervaring als mama, als coach, als zus, als dochter. Ik volg mijn hart en ga voluit voor nieuwe uitdagingen. Door kwetsbaar te durven zijn in al deze relaties en op al deze vlakken, heb ik mijn kracht gevonden.

Onze specialisaties

Familie- en organisatieopstellingen, traumatherapie, kindertherapie, wandelcoaching, opvoedcoaching, rouwverwerking bij verlies en scheiding, therapie in beeld, oplossingsgericht werken, creatieve interactie, systemisch en contextueel coachen, methode Matheij, intuïtieve ontwikkeling, rouwverwerking bij verlies en scheiding, zandspeltherapie, teken je gesprek, methode Louise L. Hay, spiegelwerk ‘The Work’, De Helende Reis, Matrixmethode, leiderschap, beelddenken, Leren Leren, verlies in beeld, inzicht in bedrijfsprocessen dankzij verschillende functies in het bedrijfsleven…

Ontdek meer over De Sprankelwijze School

De sprankelboom - foto moeder en kind

De Sprankelboom is een opleidingscentrum en groepspraktijk voor kinderen en hun ouders. Als coaches en therapeuten helpen we hen om te bloeien en sprankelen in hun leven. Samen gaan we voor veerkracht, draagkracht, levenskracht en daadkracht. De kennis en ervaring die we opdoen bij De Sprankelboom is bovendien van een grote meerwaarde voor onze aanpak bij De Sprankelwijze School, doordat we de behoeften, problemen en dromen van de verschillende doelgroepen heel goed aanvoelen.