Van een sprankelend team naar een sprankelwijze school

Opleiding voor schoolteams

Creëer één lijn van betrokkenheid voor een positief leerklimaat

Een goed draaiend schoolteam vormt het fundament van een evenwichtige, aangename lagere school met gelukkige leerlingen. Respect, samenwerking en positiviteit zijn daarbij de kernwoorden.

  • Wil je optimaal samenwerken met je collega’s, met respect voor elkaars eigenheid en functie?
  • Wil je daadkrachtig en veerkrachtig in je rol staan, zodat je een blijvende positieve verandering in je klas en school kunt brengen?
  • Wil je je ten volle kunnen ontplooien, zodat je met vertrouwen en voldoening je werk kunt doen?
  • Wil je een sfeer van respect doen ontstaan tussen directie, leerkrachten, leerlingen en ouders?
  • Wil je een positieve, open communicatie stimuleren tussen iedereen binnen het schoolteam?

In deze praktische opleiding maak je kennis met onze systemische en oplossingsgerichte benadering die jouw schoolteam op weg helpt naar een vriendelijke, ondersteunende schoolomgeving. Smaakt deze kennismakingsopleiding naar meer? Dan werken we voor jouw schoolteam graag een verdiepend opleidingstraject op maat uit, zodat jullie samen voor een sprankelende samenwerking kunnen gaan.

Bij De Sprankelwijze School maken we het verschil door opleiding te geven in kleine groepen, zodat ervaringsuitwisseling en praktijkgerichte oefeningen de hele dag centraal kunnen staan. Zo haal je het meest uit de tijd die je investeert in de opleiding.

Hoe verloopt deze opleiding?

Tijdens deze opleiding werken we met verschillende oplossingsgerichte en systemische werkvormen, die je voor de hele school, op klasniveau of individueel kunt inzetten. We maken ook veel tijd om kennis en ervaringen uit te wisselen in de groep.

Wat bereik je met deze opleiding?

Een evenwichtig, gelukkig schoolteam vormt de basis van een goed functionerende school met blije leerlingen. Iedereen neemt er zijn plaats in en kan er zichzelf zijn. In zo’n ondersteunende omgeving is zelfontplooiing en groei mogelijk. Dankzij deze opleiding ontdek je hoe je krachtiger en met meer zelfvertrouwen in je functie kunt staan. Je leert hoe je je innerlijke leiderschap en intuïtie kunt versterken en de diepere boodschap achter het gedrag van kinderen en collega’s kunt achterhalen. Zo kijk je met meer respect naar jezelf én de mensen om je heen. In deze opleiding laten we je kennismaken met de eerste stappen die kunnen leiden tot een sprankelende samenwerking. Als iedereen binnen het schoolteam zich gehoord en gezien voelt, dan voelen leerlingen en hun ouders dit ook en staan ze positief tegenover leerkrachten en directie.

Welke impact heeft deze opleiding op je klas en school?

We leren jou met een andere blik naar je leerlingen en naar jouw rol als (zorg)leerkracht of (adjunct)directeur kijken. Daardoor verandert je houding en dus ook de manier waarop leerlingen en ouders jou benaderen.

Deze opleiding is een kennismaking. Je zet de eerste stappen naar een sprankelende samenwerking. Staat jouw schoolteam open voor verdieping via een intensiever begeleidingstraject? Dan zul je na dat traject deze impact opmerken in je klas en school:

  • minder pestgedrag, lastig gedrag en conflicten
  • leerlingen die zich veilig, gezien en gehoord voelen 
  • kinderen die met vertrouwen hun eigen plaats innemen
  • meer gemotiveerde leerlingen 
  • betere leerprestaties

Praktische info

Je volgt een opleiding van 1 dag, van 9.30 tot 16.30 uur. Koffie, thee, versnaperingen en lunch zijn voorzien. 

Wil je na deze kennismakingsopleiding een verdiepingstraject met je schoolteam volgen? Dan informeren we jou graag over de mogelijkheden.

Wat schoolteams vertellen

‘Ik vond het een meerwaarde de opleiding met collega’s te volgen om ervaringen te kunnen uitwisselen, elkaar te steunen en de positieve resultaten samen te delen.”‘

“De opleiding was best intens, maar het maakt ook dat wij als groep veel respect voor elkaar kregen.”

Wil je vanuit een sprankelwijze visie een positieve verandering teweeg brengen met je schoolteam?

sterren-kleinMaak met je collega’s de wereld mooier door met je talent en gewoon zoals jij bent, op de school waar jullie lesgeven, samen het goede voorbeeld te leven!
– Vrij naar Jabbertje

Voor je collega’s die ook willen sprankelen